18 Nisan 2007 Çarşamba

Basın bülteni, Basın Bildirisi ve kolesterol

http://www.haberobjektif.net/detay.asp?hid=2496 alınmıştır


Uzman Biyolog Uyarıyor !

8 Mart 2007 - 10:17:52Kolestrol Düşürücü İlaçların (Statinler) T.C. Sağlık Bakanlığınca Vakit Kaybetmeden Yasaklanması Gerektiğini Söyleyen Uzman Biyolog Mevlüt Durmuş yetkilileri uyarıyor.İşte Durmuş'un Basın Bildirisi:

Son günlerde ortaya çıkan bazı gelişmeler, SAĞLIKLA İLGİLİ bu basın bültenini yayınlamayı zorunlu ve kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Sağlık Bakanlığı piyasada bulunan KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ STATİN TEMELLİ İLAÇLARIN TÜMÜNÜN kullanımını YASAKLAMALIDIR. Çünkü bu ilaçların insanlara hiçbir temel yararı yoktur, fakat bu ilaçların hücre öldürücü özelliğinden kanserli hastalarda faydalanılabilir, doğrudan kanserli doku ve hücrelere ulaştırılabilirse bu hastalarda kullanılabilir.Sağlıklı olan fakat sadece kolesterolü yüksek hastalarda kullanılması bizce hatalıdır, çünkü bu ilaçları sadece kolesterol düşürmek için kullanan insanlarda kanser vakalarının istatistik olarak arttığına dair bilimsel tartışmalar vardır ve hala devam etmektedir. .

Kamuoyu bu konudaki ‘Manifesto’muzu dikkate almalı, İNSANLARA ulaştırmalı ve düşüncelerin doğruluğu uzmanlarca mutlaka araştırmalıdır. Özellikle sadece kolesterol düzeyi yüksek olduğu için, çeşitli nedenlerle bu ilaçları kullanmak zorunda kalan yaşlı insanların bu ilaçları kullanılması engellenmeli ve toplum etkin bir şekilde uyarılmalıdır.

Çeşitli araştırmacılarca da tartışılan bu bilimsel karmaşadan özellikle STATİN üreten ilaç şirketleri son derece karlı çıkmıştır. Ülkemizde milyonlarca dolar bu ilaçlara verilmektedir. Türkiye’nin 70 milyonu aşan nüfus potansiyeli nedeniyle, teorik olarak bu ilaçları kullanmak zorunda kalacak kişi sayısını tahmin etmek ve bir maliyet ve kar-zarar hesabı çıkarmak konunun uzmanlarınca zor değildir. Türkiye’nin nüfus potansiyeli konuyla ilgili uluslar arası ilaç şirketlerinin iştahını kabartmaktadır. Söz konusu statin temelli ilaçlara harcanan bu para, Türkiye’de çok farklı alanlarda kullanılabilir, buradan sağlanacak tasarruf eğitim ve farklı sağlık araştırmalarına ayrılabilir.

Söz konusu statin temelli ilaçları, kullanmakta ısrar eden doktor ve uzmanlara sorulması gereken bazı düşünceler kısaca aşağıda verilmiştir: Kanserli hastalarda statin kullanımı üzerinde yapılan araştırmalardan dolayı, söz konusu kolesterol düşürmekte kullanılan ilaçların genleri bir çok yönden etkileme olasılığı vardır, söz konusu ilaçlar geri dönüşümsüz genetik mutasyonlara ve özürlü doğumlara neden olabilir.

Söz konusu ilaçlar, beyin steroidlerinin üretimini ve beyin steroidleri oluşumunu da engellediği için hafıza kaybı ve zeka geriliği yapabilir, İlaçlarla düşürülmüş kolesterol düzeylerinde ve düşük kolesterol düzeylerinde insanlarda konsantrasyon bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır.

Erkeklik ve dişilik (östrojen, testesteron vb) hormonları kolesterolden yapılır ve söz konusu (statinler) ilaçlar cinsel performansın azalmasına neden olur, Yaşlı insanlarda zamanla zaten steroidler azalmıştır, STATİN ilaçlar söz konusu yaşlılardaki steroid azlığını (sterodopeni) daha da arttırarak yaşlanmayı hızlandırmaktadır. Çünkü kolesterol düşürücü olarak kullanılan statinler, kolesterol oluşumunu engellediği için, bütün steroid oluşumları da engellenmiş olmaktadır.

Statin adı verilen kolesterol düşürücü ilaçların kalp krizi önleme veya insanları daha uzun yaşatma özelliği yoktur, Yapılan çalışmalarda statin kullananlarla statin kullanmayan insanların kalp krizinden ölüm oranlarında bir değişim görülmemiştir, ilaç kullananlarla kullanmayanlar arasında anlamlı bulgular ortaya çıkmamıştır. Yaşlı insanların kolesterol düzeyleri düştüğü için, düşük kolesterol düzeylerinde yaşlılarda ölüm oranları artmaktadır ve bu durum insanlara ve hastalara söylenmemektedir. Yani kolesterol düzeyi yüksek olan yaşlı insanlar daha fazla yaşama oranına sahiptirler.

Yaşlı insanlarda Q-10 (ubipinone-ku ten) düzeyinin korunması gerekir, söz konusu ilaçlar organizmada Q-10 oluşumunu engellemekte ve insanlara zararlı olmaktadır. Kolesterol düşürücüler (statinler), bildiğiniz çeşitli peynirlerde oluşan çeşitli küf mantarı türlerinden, Arpergillus, Monascus purpurus gibi mantarlardan elde edilir ve söz konusu mantar bileşimlerine bazı insanların alerjik reaksiyonları olabilmektedir. İnsanlara anlatılan kolesterol ile ilgili düşünceler sadece, İSPATLANMAMIŞ BİR TEORİDEN ibarettir. Araştırmacılar ve hekimler kolesterole ait düşüncelerin BİLİMSEL BİR KANUN DEĞİL, sadece bir TEORİ olduğunu insanlara ve hastalarına mutlaka söylemek zorundadırlar.

Kolesterolünüzün düşük olması, yapılan araştırmalara göre sizi daha uzun yaşatmaz. Kanda kolesterol ve lipitleri taşıyan çeşitli partiküller vardır, yaşlandıkça partiküller küçülürler. Dolayısı ile kanda tek başına kolesterol değil, bir çok bileşenden oluşan fiziksel partiküller vardır. Söz konusu (statin) ilaçlar partikül oluşumu üzerinde değil, kolesterol oluşumunda etkilidir ve insanlarda küçük partiküller oluşumunu hızlandırırlar. Küçük partiküller de, ölüm, hastalık ve yaşlanmayı hızlandırmaktadır.

Kolesterol değil, kandaki küçülen partiküller insanlarda hastalıklar ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Küçülen partiküllerin büyümesini sağladığı için bazı bitkisel yağlar ve steroidler (omega3, bitkisel steroidler) insan sağlığı için yararlıdır. İnsan sağlığı üzerinde çalışan araştırmacılar kolesterol düzeyini değil, partikülün fiziksel yapısını düzenleyecek araştırmalara yönelmeli ve yeni teoriler ortaya koymalıdır. Kolesterol yüksekliği sorunu yaşamın bir sürecini kapsayabilir (saçların beyazlaması gibi) fakat hastalık nedeni değildir. Fakat insanlarda görülebilen bu süreç, büyük ilaç şirketlerince hastalık olarak insanlara sunulmuştur.

İddialara ilişkin tüm bilimsel kaynaklara ulaşmak mümkündür.

İlaç şirketleri, medya kanallarını ve hekimleri dolaylı yollarla etkileyerek, söz konusu bilgilerin insanlara ulaşmasını engellemektedir. Biyolog kökenli bir araştırmacı olarak bizim savunduğumuz düşünce, her zaman olmasa da genel olarak tıp doktorlarının düşüncelerinden farklıdır. Kolesterol yüksekliği ile çeşitli hastalıklara kurulan ilişkiler ve istatistik tekniğinde olması gereken mantık sistemi tamamen yanlıştır.

Tıp bilimi kolesterol ve hastalık ilişkilendirmelerinde tarihsel affedilmesi zor bir hata yapmıştır. ‘Her sabah horozlar öttüğü için güneş doğar’ şeklinde bir bilim önermesi, önce horozların ötmesine sonra güneşe bakılarak değerlendirme yapılırsa istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar bulursunuz, ama yapılan araştırma, istatistik olarak anlamlı sonuçlar verse de, bilimsel olarak doğru değildir.

Kolesterolle ilişkilendirilen, ve hastalık oluşturduğu iddia edilen kolesterol düzeyi, bütün hastalıklar da aynı hatalı mantık sistemine dayalı olarak, ilaç şirketlerinin dolaylı etkileri nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu araştırmalarda hep önce horoza, sonra güneşe bakılarak değerlendirme yapılmıştır ve kolesterol suçlu ilan edilmiştir.

Bütün basın ve yayın kuruluşlarını kolesterol düşüren ilaçlar ve bu ilaçları tavsiye eden doktorlar konusunda hassas olmaya, bu konuyu yapılmakta olan yayınlar yoluyla insanlara ulaştırmaya, bilim adamlarını, üniversitelerin ilgili bölümlerini bu konuda araştırmaya yapmaya, tartışmaya ve çalışmaya, konu hakkındaki tartışmalar netleşinceye kadar da TC. SAGLIK BAKANLIĞINI söz konusu statin ilaçların kullanımını yasaklamaya davet ediyorum.

SaygılarımlaUzm. Biyolog Mevlüt Durmuş
Ek bilgi için bkz;1) Mevlüt Durmuş (2007). Manifesto; çarmıha gerilen molekül ve modern bilimin kolesterol masalları. Platin Yayınları. Ankara. ISBN 978-9944-137-07-2
2) Bilim ve Gelecek Dergisi, sayı 36 şubat 2007. Kolesterol; modern yüzyılda çarmıha gerilen molekül, Syf.B 58-B 65 3)
Mevlüt Durmuş (2003). Kolesteroldeki Kaos. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. ISBN 975-591-466-8

Hiç yorum yok: